FASTIGHETSUNDERHÅLL I OMRÅDENA VASA OCH KORSHOLM

Energieffektivisering och specialkunnande

Vårt team av experter inom energieffektivisering har omfattande kunskap och erfarenhet inom området. Vi analyserar noggrant fastighetens energiprestanda och identifierar potentiella energibesparingsåtgärder. Genom att använda den senaste tekniken och innovativa lösningar kan vi hjälpa till att implementera effektiva energisparåtgärder.

Ta kontakt så hittar vi en lösning!

Din långsiktiga samarbetspartner

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på varje fastighets unika behov. Vårt specialkunnande sträcker sig över olika områden, inklusive belysningssystem, uppvärmning, ventilation, isolering, energioptimering av elsystem och förnybar energiintegration.

Vi fokuserar på att optimera energiförbrukningen och säkerställa en hållbar hantering av fastigheter. Vi förstår vikten av att minska energiavfall och skapa ett effektivt inomhusklimat. Vår unika metodik sätter grunden för energibesparing och hållbarhet.

1.

Analys och Isolering:

Det första steget mot energibesparing är att noggrant mäta fastighetens energiförluster. Vi identifierar var värme läcker ut och isolerar sedan effektivt för att eliminera dessa värmeläckage. Genom att täta fastigheten säkerställer vi att isoleringen fungerar optimalt och att värmen inte går förlorad genom otätheter.

2.

Optimerad Ventilation:

En väl fungerande ventilation är avgörande för energieffektivitet. Vi granskar och optimerar ventilationssystemet för att säkerställa att luftflödet är optimalt när fastigheten är tätad. Detta balanserar luftutbytet och bidrar till en sund inomhusmiljö.

3.

Skräddarsydda Värmelösningar:

Vi går ett steg längre genom att individuellt anpassa värmebehoven i varje rum. Genom att finjustera värmekurvor och värmebehov ser vi till att inget rum överuppvärms, vilket minskar onödig energiförbrukning och resursslöseri.

Innovativ väderstyrning Vår framåtsträvande teknik använder en speciell serverbaserad metod för att effektivisera värmeregleringen. Vår databas analyserar digitalt väderprognoser och anpassar värmebehovet i realtid. När värmen stiger utomhus, sänks temperaturen inomhus i förväg för att skapa en dags besparing. Vid kallare temperaturer ökar vi värmen i förväg för att förhindra att termostaterna öppnar maximalt när kylan når fastigheten.

Delad data för ökad insikt All vår data finns samlad på vår server och kan delas med dig. På så sätt får du en djupare insikt i din fastighets energiförbrukning och de besparingar som uppnås genom vår innovativa metod.

Välkommen att utforska vårt unika tillvägagångssätt för energibesparing och fastighetsförvaltning. Vi är redo att hjälpa dig på vägen mot en mer hållbar och effektiv fastighetshantering.

BEKANTA DIG MED VÅRA FASTIGHETS­UNDERHÅLLS­TJÄNSTER:

Utomhusområde

Vi är specialiserade på att tillhandahålla professionell och pålitlig fastighetsservice för att säkerställa att utomhusmiljön på din fastighet är i toppskick.

Inneområde

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på varje fastighets unika behov. Vårt specialkunnande sträcker sig över olika områden, inklusive belysningssystem, uppvärmning, ventilation, isolering, energioptimering av elsystem och förnybar energiintegration.

Energieffektivisering och specialkunnande

Vårt team av experter inom energieffektivisering har omfattande kunskap och erfarenhet inom området. Vi analyserar noggrant fastighetens energiprestanda och identifierar potentiella energibesparingsåtgärder

FASTIGHETSUNDERHÅLL

Begär en offert​

*” anger obligatoriska fält