Renovering / projektledning

Tilläggsvärdet för er är erfaranheten och kunnandet som vi erbjuder

Genom att använda vår projektledningstjänst säkrar ni att renoveringen sköts proffisionellt, enkelt och till rimlig kostnadsnivå. Genom vår erfarenhet och kunskap söker vi bästa möjliga lösningen åt er. Vårt nätverk av entreprenörer garanterar också att tidtabeller, budgeter och helheten går i mål. Vi söker ständigt moderna lösningar på utmaningar och vill ständigt utvecklas.

Det möjliggör ekonomiskt lönsamma lösningar och helheter. Vi sköter hela projektet med nyckel i hand-principen, allt från planering till slutstädning!

 1. Begär en offert

  Vi börjar alltid med att noggrant bekanta oss med objektet och kartlägga behovet grovt;

  1. Renoveringsbehov och målsättning med renoveringen
  2. Tillvägagångssättet
  3. Samarbetets möjlighet gällande tidtabell, mm.
 2. Lösningsförslag

  Om och när ni godkänt vår offert, tar vi fram, dokumenterar och presenterar vårt lösningsförslag och arbetsbeskrivningar. När det är godkänt nyttjar vi vårt kontaktnätverk av entreprenörer och tar fram konkurrenskraftiga offerter. På det sättet är vår budget realistiks men också kostnadseffektiv. Vi bedömmer också offerterna ur många synvinklar, kvalitet, innehåll, mm.

 3. Val av entreprenörer och övervakning

  Efter att budgeten har blivit godkänd av er fortsätter Vi projektet genom entreprenadsavtal, samt övervakning av arbetets framgång. Detta görs för att försäkra att tidtabell, budget, kvalitet och våra gemensamma planer fullföljs. Fakturor godkänns och kontrolleras av oss.

Projektledningstjänsten innehåller

Planering och lov

Sanerings och renoveringsbehovens kartläggning

Grov indikativ budgetering

Planeringens konkurrering och uppföljning

Byggnads och ändringslov

Arbetets planering i praktiken

Tidtabeller

Övervakning och projektledning

Entreprenadavtal

Myndigheternas administration

Ansvaring byggmästare enligt behov

Arbetets övervakning

Fakturering och Budgetering

Fakturabehandling och godkännande

Kostnadspresentation och budgetering samt genomgång av dessa

Dokumentation och administration

Offertförfrågan och genomgång på plats

Budgetpresentation

Begär en offert, redan idag!

Berätta om ert projekt för oss så diskuterar vi vidare. Vi tar emot allt från riktigt krävande till mindre och lättare utmaningar – genom att använda vårt breda nätverk har vi stor kapacitet. Vår organisation möjliggör flexibilitet och snabb reaktion också gällande mindre projekt.

Bekanta er med andra tjänsteutbud

Andra tjänster

Som samarbetspartner är vi väldigt flexibla; ni kan även nyttja vårt kunnande smidigt genom timdebitering. Vi kommer gärna och hjälper er med råd också vid mindre objekt och projekt.

Call Now ButtonSoita